Audyt energetyczny

Audyt efektywności energetycznej to jedna z najważniejszych procedur przeprowadzanych w firmie. Jego głównym celem jest optymalizacja efektywności energetycznej, czyli odzysk energii i jej ponowne wykorzystanie.

Analiza energetyczna pokazuje dokładne źródła strat energii, aby wskazać konkretne rozwiązania problemów w danym obiekcie. Raport końcowy zwykle przedstawiany jest z uwzględnieniem licznych wyliczeń i analiz dodatkowych związanych z infrastrukturą domu lub zakładu czy procesami zachodzącymi w instalacji.

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej jest najszybszym i najtańszym sposobem zmniejszania kosztów związanych z energią. Audyt efektywności energetycznej powinien być przeprowadzany przez niezależny od audytowanego podmiot, posiadający wiedzę oraz doświadczenie w tej materii.

Kto musi wykonać audyt?

Obowiązkowy audyt efektywności energetycznej zgodnie z wymogami ustawy z 20 maja 2016 muszą wykonać przedsiębiorcy:

  • zatrudniający co najmniej 250 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • których bilans rocznych aktywów wyniósł co najmniej 50 mln euro.

Przedsiębiorstwa są zobowiązane wykonywać audyt energetyczny co cztery lata. W razie niewykonywania tego obowiązku przedsiębiorstwa mogą zostać ukarane wysokimi karami finansowymi (do 5% rocznego przychodu). O każdym audycie przedsiębiorstwo ma obowiązek w ciągu 30 dni poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pracownicy instalujący panele fotowoltaiczne